Publikované 26. JÚNA 2020

KON - RAD získal ZELENÝ CERTIFIKÁT

Spoločnosť KON - RAD spol. s r.o. sa potrebovala zbaviť elektroodpadu a použitých batérií v roku 2019, tak to zrealizovala cez firmu SEWA, a.s. Spoločnosť SEWA všetkým firmám, ktoré cez nich odovzdájú elektroodpad a použité batérie vystavuje o tom potvrdenie – "Zelený certifikát". Zelený certifikát dostanú firmy, aby preukázalii svojim klientom, obchodným partnerom, ale aj konkurencii, že sú ekologicky zmýšľajúca firma, ktorá aj tým, že správne nakladá s použitými elektrozariadeniami prispieva k ochrane životného prostredia.

Dňa 19.02.2020 naša spoločnosť získala ZELENÝ CERTIFIKÁT za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu a prenosných batérií a akumulátorov v roku 2019, prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s., čím bola splnená povinnosť podľa platnej legislatívy v Slovenskej republike.

Pomáhajú firmám, inštitúciám, obciam a mestám bezstarostne sa zbavovať starých elektrozariadení a batérií.

Pomáhajú výrobcom a dovozcom elektrozariadení, batérií a akumulátorov a obalov rásť tým, že za nich plnia legislatívne normy vyplývajúce zo zákona o odpadoch.

Sewa je autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektroodpad, batérie a obaly a neobalové výrobky.

Kontaktné informácie

E-maily

Nasledovné údaje sú v súlade s výpisom z Obchodného registra a môžu byť použité na účely vystavenia zmluvy, faktúr resp. ako poštová adresa spoločnosti. V prípade vystavenia zmluvy, uvádzajte len jedného z konateľov, sú oprávnení konať samostatne.

Názov: KON - RAD spol. s r.o.
Sídlo: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava
Konatelia: Doc. Ing. Pavol Konštiak, PhD.
Ing. Viera Konštiaková
Mgr. Veronika Konštiaková, PhD.
Ing. Mgr. Zuzana Konštiaková
IČO: 00 684 104
DIČ: 2020301195
IČ DPH: SK2020301195
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2400 0104
SWIFT (BIC): TATRSKBX
Povolenie na distribúciu liehu: 520031000028
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 98/B
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., č.ú.: 2624000104/1100

Naše podstránky


Supermarket KON – RAD

Kde nás nájdete ?

Akceptujeme