Publikované 16. MARCA 2020

OZNAM o PLATBÁCH

Vážený obchodný partner,

oznamujem Vám, že po dnešnej mimoriadnej porade ohľadom ďalšieho bezproblémového zásobovania prevádzok potravinami sme boli nútení prijať opatrenie, ktoré pomôže udržať pravidelný prísun základných potravín od výrobcov/dodávateľov a preto s okamžitou platnosťou je možné objednať tovar v spol. KON-RAD výlučne na platbu v hotovosti alebo platobnou kartou až do odvolania. Pri platbe kartou je nutné do poznámky objednávky uviesť „platba kartou“.

Ďakujeme za pochopenie.

Kontaktné informácie

E-maily

Nasledovné údaje sú v súlade s výpisom z Obchodného registra a môžu byť použité na účely vystavenia zmluvy, faktúr resp. ako poštová adresa spoločnosti. V prípade vystavenia zmluvy, uvádzajte len jedného z konateľov, sú oprávnení konať samostatne.

Názov: KON - RAD spol. s r.o.
Sídlo: Cesta na Senec 15725/24 830 06 Bratislava
Konatelia: Doc. Ing. Pavol Konštiak, PhD.
Ing. Viera Konštiaková
Mgr. Veronika Konštiaková, PhD.
Ing. Mgr. Zuzana Konštiaková
IČO: 00 684 104
DIČ: 2020301195
IČ DPH: SK2020301195
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2400 0104
SWIFT (BIC): TATRSKBX
Povolenie na distribúciu liehu: 520031000028
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 98/B
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., č.ú.: 2624000104/1100

Naše podstránky


Kde nás nájdete ?

Akceptujeme